เขต ดอนเมือง

เขต ดอนเมือง

ดอนเมืองเป็นพื้นที่ภูเขาที่น้ำไม่ไหล เขต ดอนเมือง ทางเหนือของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ป่าสกาธรรมชาติและทุ่งนา เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้าง เดิมบริเวณนี้มีชื่อว่าดอนอีฮอว์กเพราะมีนกอินทรีและอินทรีจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อหาอาหาร มีอาคารประมาณ 50 หลัง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน บินเข้าเมืองและบินจากคลองเปรมประชาสู่กรุงเทพฯ

เพื่อใช้รถไฟฟ้าเท่านั้นหรือบางเขตหลังปี 2469 ดอนเมือง เส้นทาง กรมวิชาการทหารบกได้จัดตั้งขึ้นและได้ย้ายไปประจำการที่กองทัพอากาศ ยกเว้น ดอนอีฮูในปี พ.ศ. 2469 อ.ดอนเมือง. ทางตลาดขอเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางฮีน อำเภอบางเฮนพระ จังหวัดนครได้รับการประกาศเป็นสาธารณรัฐจนถึงปี พ.ศ. 2515 เมื่อนครและธนบุรีรวมกันเป็นกรุงเทพฯ แทนที่จะเป็นกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง อำเภอบางเขนเปลี่ยนเป็นอำเภอบางเขนในเขตอื่นๆ ดอนเมือง ภาษาอังกฤษ

เส้นทางดอนเมือง การแบ่งเขตการปกครอง

เขต ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศเขตและการก่อสร้างเขตดอนเมือง อำเภอสนามบิน และเขตดอนเมือง ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายนของปีเดียวกัน เส้นทางดอนเมือง อำเภอดอนเมืองแบ่งออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

  • สีกัน พื้นที่ (ตร.กม.) 11.534 จำนวนประชากร (ธันวาคม 2564) 64,187 ความหนาแน่นประชากร (ธันวาคม 2564) 5,565.03
  • ดอนเมือง (ตร.กม.) 10.605 จำนวนประชากร (ธันวาคม 2564) 81,061 ความหนาแน่นประชากร (ธันวาคม 2564) 7,643.66 ดอนเมือง ตัวย่อ
  • สนามบิน (ตร.กม.) 14.664 จำนวนประชากร (ธันวาคม 2564) 22,673 ความหนาแน่นประชากร (ธันวาคม 2564) 1,546.17
  • รวมทั้งหมด (ตร.กม.) 36.803 จำนวนประชากร (ธันวาคม 2564) 167,921 ความหนาแน่นประชากร (ธันวาคม 2564) 4,562.70 ดอนเมือง เส้นทาง

สถานที่สำคัญ

เขต ดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง เขต ดอนเมือง (มักเรียกกันว่าสนามบินดอนเมือง) หรือที่เรียกว่าสนามบินดอนเมือง ห่างจากกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โทร ไปทางเหนือ 24 กิโลเมตร ถนนรังสิต วิภาวดี ตำบลสนามบิน อำเภอดอนเมือง อำเภอดอนเมือง

เป็นศูนย์กลางสนามบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพสนามบินดอนเมือง สามารถเชื่อมต่อโดยการขนส่งในส่วนต่าง ๆ ของโลก หากบินระหว่างเอเชียหรือยุโรป อเมริกา

ออสเตรเลีย สามารถใช้รวบรวมและเชื่อมต่อผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ในสถานที่อื่นได้ ประกาศ สนามบินดอนเมือง

กองทัพอากาศไทย ดอนเมือง

กองทัพอากาศไทย มันถูกจำลองขึ้นหลังจากการสร้างกองทัพอากาศฝรั่งเศส เป็นกองทัพอากาศแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในโลกในเวลาเพียงสี่ปี กองทัพอากาศ ดอนเมือง ที่อยู่

และด้วยกองทัพอากาศชุดแรกในเอเชียและอินเดียที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญบางอย่างในความขัดแย้งไทย-ฝรั่งเศส จีนจึงตามหลังสิงคโปร์ในอำนาจการบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิดเมื่อไหร่

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เปิด กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2495 bts พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์และการแสดงพัฒนาการของกองทัพ และปัจจุบันของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ค่าเข้า

แขวงสีกัน ดอนเมืองเขตปกครอง

ทิศเหนือ

เริ่มจากแยกคลองตะวันออก แขวงสีกัน ดอนเมือง โดยมีคลองเปรมประชารักษ์อยู่ด้านตะวันตกตามแนวชายแดนระหว่างเมืองปทุมธานีไปทางทิศเหนือ และเมืองปทุมธานีไปทางทิศเหนือ เขตปทุมธานีและดอนเมืองเป็นพรมแดนทางบกระหว่างเมืองต่างๆ ในภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ อ.ปทุมธานี. ปทุมธานี และ ดอนเมือง กทม. พบกับถนนกำแพงเพชร 6 ภาคตะวันออก

ทิศตะวันออก

เริ่มต้นที่สี่แยกเขตการปกครองที่มีหมายค้นที่ดินระหว่างอำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานีกุมา จากดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปสุดทางแยกถนนสรงประภาเหนือ ทางด้านตะวันออกของถนนกำแพงเพชร 6 ติดกับถนนกำแพงเพชร 6 ถนนเจ็ดวุฒากาศและถนนกำแพงเพชร Pet 6 Road, Eastern Frontier แขวงทุ่งสีกัน

ทิศใต้

เริ่มต้นที่สี่แยกกลางด้านเหนือสุดของถนนสรงประภา ข้ามถนนเชษฐวัฒน์กาดและถนนกำแพงเพชร 6 จากตะวันออกไปตะวันตกตามแนวเหนือสุดของถนนสรงประภาจนถึงสุดทางแยก แนวเขตถนนสรงประภาและแนวคลองตะวันตก

ทิศตะวันตก

เริ่มต้นที่สี่แยกระหว่างถนนสรงประภาด้านทิศเหนือกับแนวคลองตะวันตกทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทุ่งสีกัน ประวัติ และคลองบ้านใหม่ทางด้านทิศเหนือ

ดอนเมือง แผนที่ แขวงดอนเมือง

ทิศเหนือ

เริ่มต้นที่ทางแยกระหว่างลำธารตะวันตก ดอนเมือง แผนที่ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกบนถนนสรงประภาไปทางทิศเหนือ ใช้ถนนเชิดวุฒากาศไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่สี่แยกระหว่างถนนสรงประภาทางทิศเหนือกับถนนกำแพงเพชร 6 ไปทางทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก

เริ่มจากตรงกลางระหว่างด้านเหนือของถนนสรงประภากับด้านตะวันออกของถนนกำแพงเพชร 6 เลี้ยวซ้ายทางด้านตะวันออกของถนนกำแพงเพชร 6 ไปจนสุดทางแยกหาดตะวันออก ถนนกำแพงเพชร 6 และชายหาด ไปทางทิศเหนือของคลองวัดหลักสี่

ทิศใต้

เริ่มต้นที่ถนนกำแพงเพชร 6 ทางด้านตะวันออก และคลองวัดหลักสี่ด้านทิศเหนือของคลองวัดหลักสี่ด้านตะวันตก รวมทั้งคลองเปรมประชาชาญทางทิศตะวันออก แผนที่ไปดอนเมือง และคลองเปรมประชานาคทางทิศตะวันออก ทิศเหนือเป็นคลองตากาเมล (ไผ่เขียว) และคลองตากาเมล (ไผ่เขียว) สิ้นสุด ที่วัดในทาคาเมล (ไผ่เขียว) กลุ่มคลองทางขวามือด้านตะวันตกของลำธาร

ทิศตะวันตก

เริ่มต้นที่ทางแยกระหว่างคลอง Tagmal (ไผ่เขียว) ทางทิศเหนือกับแนวคลองทางทิศตะวันตก และสถานีตะวันตกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่ทางแยกระหว่างเส้นตะวันตกกับถนนทรงประภาเหนือ ไปดอนเมือง รถไฟฟ้า

เขต ดอนเมือง แขวงสนามบิน

ทิศเหนือ

เขต ดอนเมือง เริ่มที่ทางแยกระหว่างแนวบริหารกับแนวเขตที่ดินภาคกลางของอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอปทุมธานี และอำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เส้นเขตแดนอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 6 ทิศตะวันออกไปทิศตะวันออกของเขตการปกครอง ตามเส้นแบ่งเขตที่ดินระหว่างอำเภอเมืองปทุมธานี เขตปทุมธานี และเขตกรุงเทพฯ ดอนเมือง จนถึงสุดทางแยกเขตที่ดินด้านตะวันออกของถนนพหลโยธิน

ทิศตะวันออก

เริ่มจากทางแยกระหว่างแนวรั้วอนุสาวรีย์แห่งชาติกับด้านตะวันออกของถนนพหลโยธิน สนามบินดอนเมือง ที่อยู่ ขับไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของถนนพหลโยธิน เข้าคลองบางเขน (คลองถนน) จากทิศตะวันออก ไปสิ้นสุดที่ทางแยกระหว่างคลองบางเขน (คลองถนน) ทางด้านตะวันออกกับคลองวัดหลักสี่ทางด้านทิศเหนือ

ทิศใต้

เริ่มจากทางแยกระหว่างคลองบางเขน (คลองถนน) ด้านตะวันออกกับคลองวัดหลักสี่ สนามบินดอนเมือง ปัจจุบัน ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของแม่น้ำคือวัดหลักสี่เหนือ บนถนนกำแพงเพชร 6 ไปทางทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก

เริ่มต้นที่สี่แยกระหว่างคลองวัดหลักสี่ทางด้านทิศเหนือกับถนนกำแพงเพชร 6 ทางด้านตะวันออก เลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชร 6 ไปทางทิศตะวันออก สนามบินดอนเมืองวันนี้ สิ้นสุดที่สะพานเชื่อมระหว่างถนนปทุมธานี เขตปทุมธานี และดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ติดถนนกำแพงเพชร 6 ด้านตะวันออก

คำถามที่พบบ่อย

ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 และปิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดขึ้น ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปรับเปลี่ยนเป็นสนามบินฝึกหัดและที่จอดรถส่วนตัวสำหรับข้าราชการระดับสูง หลังจากเกิดปัญหามากมายที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สอง